Den indvendige rengøring af køleskabet skal foretages med lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel. Glashylder og det øvrige udstyr rengøres på samme måde. Anvend aldrig skuresvamp eller rengøringsmidler, der indeholder skurepulver.

De fleste køleskabe er udstyret med en afløbsåbning i bagvæggen, så fugten fra bagvæggen kan løbe ned i en vandfordampningsskål bagpå køleskabet. Sørg derfor for at afrimningsvandet kan løbe uhindret ud af afløbsåbningen. Dette gøres ved at rengøre åbningen jævnligt eventuelt med en vatpind. Støvsug desuden ventilationsåbningerne udvendigt på køleskabet og hold metalgitteret på skabets bagside (varmeveksleren) fri for støv, da støvaflejringer forhøjer energiforbruget og i svære tilfælde risikerer at skade kompressoren (typisk en gang om året). Tætningslisten i døren skal rengøres med jævne mellemrum, for at sikre at døren lukker ordentlig tæt.

Udvendigt anvendes ligeledes lunkent vand og lidt opvaskemiddel til rengøringen. Modeller med stålfront rengøres bedst med et rengøringsmiddel beregnet til rustfrit stål. Man kan dog også bruge syrefri olie efter den almindelige rengøring. Desuden kommer der i disse år en række rengøringsprodukter baseret på Nano teknologi, hvoraf nogle er beregnet til rustfri stål. Ideen med disse Nano produkter til stål er, at de skulle kunne holde stålfronten fri for fedtfingre og pletter længere end de traditionelle stålrengøringsmidler. Om det holder stik må de kommende år vise. En køleskabslåge i aluminium suger ikke som stål gør, så derfor vil man ikke opleve problemer med fedtede fingre. Udover den almindelige rengøring anbefales det at bruge et mildt rengøringsmiddel beregnet til glas for at holde køleskabet pænt og velholdt. Aluminium er blødere end stål og vil derfor lettere kunne ridses.

Rengøring og vedligeholdelse af fryseskabe

Inden man starter med at rengøre fryseskabet indvendigt, skal strømmen afbrydes. Rengøringen foretages med en blød klud tilført et mildt opvaskemiddel. Inden frysedøren lukkes efter rengøringen, skal skabet være helt tørt. Herefter kan strømmen tilsluttes igen. Hvis fryseskabet har en superfrost funktion aktiveres denne, så fryseskabet hurtigere opnår den ønskede temperatur.

Udvendigt rengøres fryseskabet på samme måde som køleskabe (se afsnittet ovenfor om køleskabe).

Undgå så vidt muligt at rengøre skabet på varme sommerdage, da frysevarerne derved hurtigere optøes. Hold også her ventilationsåbningerne udvendigt på fryseskabet og metalgitteret på skabets bagside (varmeveksleren) fri for støvaflejringer for at undgå forhøjet energiforbrug og i svære tilfælde skader på kompressoren (typisk en gang om året). Tætningslisten i døren skal rengøres med jævne mellemrum for at sikre, at døren lukker ordentlig tæt.

Mange fryseskabe har automatisk afrimning, hvilket holder fryseskabet fri for is. Skabe med manuel afrimning skal afrimes, når rimlaget i fryseren er 3-5 mm tykt. Som med den almindelige rengøring skal fryseren afbrydes for strøm. Efter at kurvene er taget ud og placeret et køligt sted, evt. pakket ind i tæpper for at holde på kulden, er fryseren klar til afrimning. For at fremme afrimningen kan man med fordel placere en eller flere skåle med varmt vand i fryseren (ikke kogende). Find afløbsstudsen og træk den ud så der kan løbe vand ud den vej. Kraftige isdannelser kan evt. skrabes væk med en plast eller træskraber som ikke er alt for skarp. Når isen er væk, aftørres skabet og startes på samme måde som beskrevet ovenfor under den almindelige rengøring.